Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Pytanie:

"Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi na podstawie umowy słownej między nami... normalna koleżeńska przysługa. Pojazd jest sprawny technicznie, posiada ważne ubezpieczenie OC, AC, NW, oraz ważne badanie techniczne. Podczas rutynowej kontroli drogowej okazało się, że zapomniałem polisy OC. Zatrzymano mi samochód i odholowano na parking policyjny, oraz zatrzymano dowód rejestracyjny. Na czas postoju samochodu na parkingu Policja pobiera opłatę za parking. Z ważną polisą OC zgłosiłem się na komendę Policji dosłownie w ciągu trzech godzin, ale tu spotkała mnie niespodzianka. Policja wprawdzie stwierdziła, że polisa OC jest ważna z samochodem wszystko jest ok., ale pojazdu mi nie oddadzą. Policja stwierdziła, że pojazd może oddać tylko i wyłącznie właścicielowi. Czy postępowanie Policji jest prawidłowe i zgodne z prawem.? Ja osobiście uważam, że nie bo jeśli przyjąć taki tok rozumowania to w przypadku samochodu leasingowanego po odbiór samochodu musiała by się zgłosić firma leasingowa, w przypadku samochodów przewłaszczonych przez bank władze banku, w przypadku Sp. z o.o. zarząd i etc. "

Odpowiedź prawnika: Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Ustawa Prawo o ruchu drogowym pozwala funkcjonariuszom Policji na usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela m.in. w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia (art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy). Pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę. Pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.

Tryb i warunki odbierania pojazdu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. 2002 r. Nr 134 poz. 1133). Zgodnie z § 6 podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które wydaje w opisanym wypadku Policja. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty, a ponadto, w przypadku pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy, dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu.

Jak widać, przepisy nie nakazują wydawania pojazdu tylko właścicielowi, jednakże jeśli chce go odebrać osoba nie będąca właścicielem, to musi wykazać się odpowiednim dokumentem. Proszę zwrócić uwagę, że np. użytkownik pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu jest uważany za posiadacza dowodu rejestracyjnego w rozumieniu przepisów określających wzory tych dowodów i jako taki może być wpisany do dowodu rejestracyjnego.

W opisanej sytuacji Policja odmówiła wydania pojazdu prawdopodobnie z tego powodu, że może się Pan powołać tylko na ustną umowę użyczenia pojazdu i nie przestawił Pan żadnego dokumentu. Być może rozwiązaniem byłoby przesłanie przez właściciela pisemnego oświadczenia (własnoręcznie podpisanego), że upoważnia Pana do odbioru samochodu (warto wcześniej skontaktować się z Policją i upewnić się, że będą je honorować, a w razie potrzeby powołać się na w/w przepisy).

Proszę pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 130a ust. 10 pojazd usunięty i nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika