Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Pytanie:

"Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie on nie musi ponosić większych alimentów, lub nawet może to spowodować ich obniżenie, co w efekcie końcowym może tak być że ja będę zmuszony do łożenia na jego dziecko, a nie jak w tej chwili robię to dobrowolnie. Syn żony uprawia tenis ziemny zawodowo i dorasta, a są to coraz większe koszty. Zobowiązany jest bardziej majętny niż ja. Czy w/w sytuacji mogę odmówić ujawnienia moich dochodów, gdyż w momencie ujawnienia sąd i zobowiązany mogą mieć podstawy do nie podnoszenia, a może wręcz obniżyć alimenty od zobowiązanego, a wtedy ja będę musiał utrzymywać syna mojej żony, co nie jest w żaden sposób moim obowiązkiem. Dlatego ja jestem wezwany na świadka przez zobowiązanego, aby moim zeznaniem udowodnił sądowi, że sytuacja jego syna się polepszyła, a nie pogorszyła"

Odpowiedź prawnika: Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Art. 261 §1 k.p.c. przyznaje świadkowi prawo odmowy odpowiedzi na konkretne pytanie między innymi wówczas, gdy naraziłoby to go na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. W literaturze podnosi się, że przesłanka bezpośredniości nie jest wypełniona, jeżeli odpowiedź na pytanie może prowadzić (potencjalnie) do odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa lub pośrednio wpływa na sytuację majątkową (zob. T. Ereciński [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, wyd. II, Warszawa 2007). Z kolei ocena dotkliwości szkody wymaga uwzględnienia „stanu majątkowego i dochodów osoby, której te okoliczności dotyczą" (K. Flaga-Gieruszyńska [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-505[14], wyd. II, Warszawa 2006, s. 765). Paradoksalnie więc powoływanie się na ten przepis w celu zatajenia swoich dochodów może być więc trudne w związku z koniecznością dokonania przez sąd oceny, czy szkoda, na której powstanie chce się Pan powołać, jest w Pana sytuacji dotkliwa.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika