Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Pytanie:

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek w dniu 10 grudnia 2008 r. W dniu 22 grudnia 2008 r sąd wezwał mnie do dosłania pełnomocnictwa procesowego w ciągu 7 dni - pismo zostało mi doręczone dopiero w dniu 29 grudnia 2008 r. W związku z wyjazdem i natłokiem zajęć dosłałem to pełnomocnictwo z opóźnieniem i są na tej podstawie odmówił wydania odpisu wyroku i uzasadnienia. Dodam tylko, że podczas postępowania byłem wzywany jako pełnomocnik oraz informacja o tym, że jestem pełnomocnikiem znalazła się również w zarzutach do nakazu zapłaty. Czy zatem mogę do sadu złożyć zażalenie o na postanowienie o odrzuceniu? Jeśli teraz z wnioskiem zwróci się pozwana to czy będziemy mieli czas na złożenie odwołania od tego wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na zadane pytanie zależna będzie od tego czy rzeczywiście w aktach sprawy znajduje się potwierdzenie okoliczności, że jest Pan pełnomocnikiem pozwanej (żony). Otóż, udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym może nastąpić bądź to w formie pisemnej (dokument jest załączany do akt sprawy) bądź w formie ustnej (podczas posiedzenia sadu, strona może złożyć oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika - oświadczenie musi zostać wciągnięte do protokołu).

Nadto przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wyróżniają trzy rodzaje pełnomocnictwa procesowego:

  • pełnomocnictwo do prowadzenia poszczególnych spraw
  • bądź pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności.

W związku z powyższym, jeżeli w sprawie nie zostało złożone pełnomocnictwo ogólne (nie ma dokumentu bądź wzmianki w protokole o ustanowieniu pełnomocnika), sąd mógł domagać się doręczenia pełnomocnictwa i nie uzupełnienie braku formalnego w terminie spowodowało zwrot pisma procesowego. Takie działanie sądu było więc prawidłowe.

Sąd mógł także uznać pełnomocnictwo załączone do zarzutów za pełnomocnictwo do poszczególnej czynności - złożenia zarzutów w sądzie. Takie rozstrzygnięcie niniejszej sprawy będzie zależne od tego jaki dokument (dokument o jakiej treści) został załączony do zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeśli natomiast pełnomocnictwo zostało złożone w sposób prawidłowy, sąd nie powinien wzywać Pana do przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa.

Jeśli więc w niniejszej sprawie nie złożył Pan w określonym terminie pełnomocnictwa i nie było go w aktach sprawy, powinien Pan wraz z pełnomocnictwem wystosować do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa. Wniosek winien być należycie uzasadniony - tylko w takim przypadku sąd może przywrócić termin.

Jeśli natomiast pełnomocnictwo było złożone w aktach sprawy prawidłowo i było to pełnomocnictwo ogólne i wyłącznie przez przeoczenie sąd nie doręczył Panu uzasadnienia orzeczenia przysługuje Panu zażalenie na postanowienie o odrzuceniu wniosku o uzasadnienie orzeczenia i doręczenie uzasadnienia wraz z orzeczeniem.

Niestety, jak wynika z opisu sytuacji, bez przywrócenia terminu do złożenia prawidłowo wniosku o uzasadnienie bądź uwzględnienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu tego wniosku, nie będzie możliwe odwoływanie się od orzeczenia. Upłynęły już bowiem wszelkie terminy do złożenia apelacji od orzeczenia sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: