e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedź na apelację

Pytanie:

Do kiedy przed wyznaczonym terminem rozprawy apelacyjnej należy złożyć (ile dni naprzód) ewentualne nowe wnioski i dokumenty, aby sąd je uwzględnił na posiedzeniu w sprawie? Czy do sądu apelacyjnego takie wnioski trzeba składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem adwokata, czy można je wysłać np. pocztą samemu będąc stroną w sprawie. Co można zrobić, jeżeli np mój adwokat nie zdążył (np. w wypadku choroby) dostarczyć (wysłać) stosownych dokumentów i wniosków dowodowych w przedmiotowej sprawie do momentu posiedzenia sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedź na apelację

5.2.2006

Strona, która nie chce zaskarżać wydanego wyroku nie wnosi apelacji. Jeżeli apelacja zostanie wniesiona przez stronę przeciwną, można wnieść odpowiedź na apelację. Zgodnie z przepisami kpc, w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji można wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji. Przywrócenie tego terminu nie jest możliwe, a zarazem konieczne, gdyż strona może podnieść zarzuty również na rozprawie apelacyjnej. W odpowiedzi na apelację, strona może zgłosić wniosek o oddalenie lub o odrzucenie apelacji oraz o przyznanie jej kosztów postępowania apelacyjnego. Ponadto może, oczywiście, zwalczać zarzuty i argumenty podniesione przez skarżącego w apelacji, jak również m.in. zarzuty co do zakresu zaskarżenia czy dopuszczalności apelacji. Zgodnie z orzecznictwem, w odpowiedzi na apelację (jak również w apelacji) można powoływać nowe  fakty i dowody, pod warunkiem wykazania, że nie mogło się z nich skorzystać w postępowaniu przed sądem I instancji.   Oprócz tego strony mogą kierować do sądu wszelkie pisma procesowe. Apelacja, jak również odpowiedź na apelację i inne pisma nie muszą być sporządzone przez adwokata, czy też radcę prawego. Jeżeli odpowiedź na apelację nie została wniesiona, a strona nie stawiła się na rozprawie i nie zgłosiła tych zarzutów, zostanie wydany wyrok. Mocodawca, czyli osoba udzielająca pełnomocnictwa może również brać udział w rozprawie, także sama. Ponadto, mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika. Sąd w zasadzie powinien uwzględnić wszelkie pisma, które zostały doręczone przed rozprawą. Termin wysłania zależy od tego jaki rodzaj przesyłki (ze względu na czas doręczenia) wybierzemy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ