e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedź na apelację w sprawie uchybień procedury

Pytanie:

Wystąpiłem z pozwem o eksmisję przeciwko najemcom mieszkania. Sąd w pierwszej instancji przychylił się do mojego żądana i wydał wyrok nakazujący eksmisje z lokalu. Pozwani odwołali się od wyroku sądu. Niedawno otrzymałem pismo - apelację pozwanych, w piśmie tym znajdowały się zarzuty domniemane uchybienia sadu I instancji oraz wniosek o uchylenie wyroku w całości i przekazanie go do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy. Pozwani zarzucili sądowi I instancji obrazę przepisów 217 §1 i 2, 299, 227 KPC mających istotny wpływ na treść wyroku to znaczy ich zdaniem bezzasadne oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu przesłuchania pozwanej w charakterze strony. Czy powinienem, jako powód, ustosunkować się do apelacji pozwanych przed wyznaczeniem rozprawy, jeśli tak ile mam na to czasu? Czy mogę ustosunkować się do zarzutów pozwanych podczas trwania samej rozprawy apelacyjnej? Jeśli w tym przypadku zarzuty pozwanych dotyczą błędów popełnionych przez sąd I instancji to czy moje wyjaśnienia będą w ogóle potrzebne i brane pod uwagę przez sąd apelacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedź na apelację w sprawie uchybień procedury

21.8.2008

Teoretycznie nie musi Pan wysyłać do sądu żadnego pisma. Zgodnie z art. 372 kodeksu postępowania cywilnego  strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji. Oczywiście, jeśli chciałby Pan podnieść istotne kwestie dla postępowania apelacyjnego, warto byłoby ująć je w piśmie procesowym.

Może Pan też ustosunkować się do zarzutów apelacji w trakcie rozprawy. Po wywołaniu sprawy rozprawa apelacyjna rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych, a następnie sąd udziela glosy stronom - najpierw skarżącemu (pozwanym), a później Panu. Być może Pana wyjaśnienia w ogóle nie będą potrzebne i niczego do sprawy nie wniosą. Nie można jednak twego stwierdzić tylko na takiej podstawie, że zarzuty dotyczą uchybień procesowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ