e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody

Pytanie:

Jak wygląda odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody

3.1.2012

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego, to wskazać trzeba, że w tym zakresie nie występują żadne szczegółowe przepisy dotyczące sposobu ustalania tej odpowiedzialności, podstaw dochodzenia odszkodowania, względnie wyłączeń odpowiedzialności. Obecnie obowiązujące unormowania prawne dotyczące działalności rzeczoznawców samochodowych nie regulują jej tak szczegółowo jak np. odpowiedzialności rzeczoznawców majątkowych. Brak również obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
W związku z tym uznać należy, że nie jest możliwe dochodzenie odszkodowania od rzeczoznawcy, nie można również odwołać się nawet do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Nie jest bowiem możliwe uznanie, że sporządzenie opinii, wedle której zakwalifikowano dany samochód jako ciężarowy jest czynem niedozwolonym, o którym mowa w art. 415 kc.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ