Odprawa emerytalna i rentowa

Pytanie:

Kiedy należy się odprawa emerytalna lub rentowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problematykę związaną z odprawą emerytalną i rentową regulują przepisy Kodeksu pracy. W szczególności zaś kwestię tę normuje art. 92 [1] Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 tego artykułu:
pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Natomiast zgodnie z jego § 2:
pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Powyższy przepis wprowadza ciążący na pracodawcy powszechny obowiązek wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w sytuacji, gdy stosunek pracy związany jest z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to jedyna podstawa nabycia przez pracownika odprawy emerytalnej, albowiem wewnętrzne uregulowania w zakładzie pracy, takie jak np. regulamin wynagradzania czy porozumienie zbiorowe mogą gwarantować pracownikowi odprawę na korzystniejszych warunkach niż w Kodeksie pracy, tj. albo poprzez zwiększenie jej wysokości, albo zagwarantowanie jej pomimo uprzedniego pobrania jej przez pracownika u innego pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.9.2017

  Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • 20.2.2018

  Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • 5.5.2019

  Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • 5.1.2006

  Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

  Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) oraz składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)