e-prawnik.pl Porady prawne

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Pytanie:

W jakich przypadkach żołnierzowi przysługuje odprawa mieszkaniowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

5.3.2012

Z art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi:

1) służby stałej:

a) zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy,

b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 6, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy;

2) służby kontraktowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Piotr

1.7.2019 16:12:17

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Podpinam się pod pytanie ...Czy jeśli narzeczona wzięła kredyt w programie MDM do po ślubie odprawa mieszkaniowa będzie się na m należała?

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

eryk

15.3.2018 17:13:4

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Art. 21 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych 6. Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, jeżeli on lub jego małżonek, z zastrzeżeniem ust. 10: 1) otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; 2) otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.; 3) nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; 4) otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. poz. 19 oraz z 1994 r. poz. 36); 5) nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji. Tym samym osobom (art. 24) nie przysługuje prawo do odprawy mieszkaniowej. W skrócie - jeżeli otrzymujesz świadczenie mieszkaniowe to w przyszłości mając nabyte prawa emerytalne będziesz mógł otrzymać odprawę mieszkaniową.

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

dodmen

1.5.2017 7:59:13

Re: Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

czy żołnierzowi zawodowemu który skorzystał z programu mdm(podpisanie umowy kredytowej sierpień 2016, wypłata mdm ma nastąpić w pierwszym kwartale 2018) należeć się będzie odprawa mieszkaniowa?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ