Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

Pytanie:

Czy odprawa pośmiertna jest kosztem uzyskania, podatkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwa warunki:

 1. Poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności. Przyjmuje się, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
 2. Wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów zawartym w art. 23 ustawy.

Na podstawie art. 93 § 1 ustawy - Kodeks Pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna, w myśl art. 93 § 4, przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

 1. małżonkowi,
 2. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z analizy przytoczonych przepisów Kodeksu Pracy wynika, że wypłata odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika stanowi obowiązek pracodawcy związany z zawartą uprzednio ze zmarłym pracownikiem umową o pracę. Zatem wypłacona zgodnie z ww. przepisami odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zatrudnienie pracownika miało wcześniej wpływ na powstanie przychodów z działalności (tak również: postanowienie Trzeciego Urzędu Skarbowy w Gdańsku w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 26 kwietnia 2007 r., sygn. DF/415-39567/07/FD; postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. IUS IPD1/2-423/7/2005).

Jednakże wypłata odprawy pośmiertnej niemającej odpowiedniego umocowania prawnego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (np. na podstawie art. 93 § 7 Kodeksu pracy odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6). Tak: decyzja Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. BI/4218-0001/07).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

  Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka (...)

NA SKÓTY