Odrębna własność lokalu w spółdzielni

Pytanie:

Czy po zamianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność będzie nadal istniała dotychczasowa spółdzielnia, czy musi powstać wspólnota mieszkaniowa (nie wszyscy członkowie spółdzielni złożyli wnioski o wyodrębnienie własności lokali)? Jak się ma sytuacja z remontami części wspólnej takiej nieruchomości? Czy nadal będą one pokrywane w ramach wpłat na fundusz remontowy, czy właściciele lokali z odrębna własnością będą musieli sami pokrywać te wydatki, np. remont dachu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku stanowiącym własność spółdzielni, nie wpływa na byt prawny spółdzielni mieszkaniowej. Istotne znaczenie ma wyodrębnienie własności wszystkich lokali znajdujących się w danym budynku. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, to niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy o własności lokali (powstaje wspólnota mieszkaniowa). Wówczas spółdzielnia pozostaje zarządcą budynku lub budynków do czasu powołania przez właścicieli lokali zarządu zgodnie z ustawą o własności lokali. Przedstawiona wyżej sytuacja ma miejsce, gdy wszyscy właściciele lokali znajdujących się w danym budynku wystąpią ze spółdzielni. Jeżeli właściciele lokali tego nie uczynią, zarząd budynkiem lub budynkami będzie nadal sprawowała spółdzielnia. Co do uczestniczenia w kosztach i innych opłatach, to członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni  przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy. Natomiast właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. W związku z tym spółdzielnia nie może żądać wpłat na fundusz remontowy od osób będących właścicielami lokali, którzy nie są członkami spółdzielni. Jeżeli w danym budynku zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali i wszyscy właściciele wystąpią ze spółdzielni, wówczas to oni sami będą określać zasady zarządu nieruchomością wspólną, w tym zasady funkcjonowania funduszu remontowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

7UQBLA

30.1.2010 23:35:6

Re: Odrębna własność lokalu w spółdzielni

co z sytuacją, kiedy nie dojdzie do zebrania powstałej WM? na jakie konto pobierać opłaty i jak je rozliczać? jaką wysokość opłat przyjąć? co z awariami i remontami w toku? nie jest to takie oczywiste - to już jest WM a nie zarząd powierzony SM. SM nie ma prawa w tym momencie przekraczać uprawnień wynikających z uwl! Nie obowiązują tutaj (art. 26 ust.1 usm) przepisy usm!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: