Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

Pytanie:

W czerwcu 2005 roku otrzymałem postanowienie sądu rodzinnego odrzucające mój wniosek o odsuniecie sędziego w oparciu o art. 53.1 wydane jednoosobowo przez skarżonego sędziego, jednak postanowienie nie miało uzasadnienia. Czy było to zgodne z prawem - brak uzasadnienia? W tej chwili trwa proces odwoławczy od tamtej decyzji, czy w tym momencie mam prawo wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia o uzasadnienie, czy nie jest za późno? Ostatnio Sąd Najwyższy wydał postanowienie, że brak uzasadnienia w postanowieniach o odrzucenie kasacji jest niezgodne z prawem, podejrzewam, że podobnie może być w przypadku mojego tematu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 531  kpc, ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach lub wniosek oczywiście bezzasadny podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Zażalenie przysługuje na wniosek dotyczący oddalenia (nie odrzucenia) wniosku dotyczącego wyłączenia sędziego. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem. W opisywanej sytuacji, nie przysługuje zażalenie, a zatem postanowienie to nie podlegało obowiązkowi uzasadnienia. Przepis art. 531 może być przedmiotem krytyki, gdyż rozstrzygnięcie o tym, że wniosek jest bezzasadny następuje w drodze odrzucenia wniosku, a nie jego oddalenia, co powoduje, że strona zostaje pozbawiona możliwości zażalenia się, a przez to osoba składająca wniosek jest pozbawiona ochrony dwuinstancyjnej. W doktrynie pojawiają się głosy, że przepis ten mógłby być uznany za niekonstytucyjny.

Natomiast, w wyniku rozpatrzenia przez TK za sprzeczny z Konstytucja został uznany art. art. 535 § 2 kpk. Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczy jedynie tego konkretnego przepisu. W omawianej sprawie, należy w apelacji od wyroku podnieść zarzuty, w tym także te dotyczące odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY