Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Pytanie:

"Czy korzystając z porady prawnej e-prawnika lub informacji uzyskanych od e-prawnika w części komercyjnej mam prawo zwrócić takie informacje w terminie do 10 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271)? Art. 10 ust. 1 brzmi: termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Dotyczy to usługi świadczonej drogą elektroniczną."

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Rzeczywiście, umowa w analizowanym przypadku zawierana jest na odległość. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Jednakże ustawa ta od prawa odstąpienia przewiduje szereg wyjątków. Zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej ustawy prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku: 

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10-dniowego
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

W analizowanym przypadku od prawa odstąpienia zastosowanie znajduje wyjątek określony co najmniej w 2 wyżej wymienionych przypadkach, a mianowicie świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10-dniowego oraz świadczeń, które z uwagi na ich charaktr nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Dlatego też prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsumentowi w analizowanym przypadku nie przysługuje.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • 6306 2013-02-22 20:45:06

    Odpowiedź jest bardzo dziwna i niejasna - w wykazie mówiącym o tym, że "nie przysługuje" jest punkt: "Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą -...- rozumiem, że usługa komercyjna nie wypełnia warunku "złożenia zamówienia", ale jeśli klient wykaże ponad wszelką wątpliwość, że odpowiedź jest IDENTYCZNA JAK JEGO PROBLEM PRAWNY, to czy wówczas (zdaniem e-prawnika) również nie będzie miał tytułu do roszczenia, czy też odstąpienia od Umowy usług komercyjnych - ? Zakładam, że informacje prawne nie "ulegają szybkiemu zepsuciu" i nie mogą zostać zwrócone (rozumiem: jako przedmiot, rzecz) - prawa autorskie do wierszy, tekstów piosenek, wszelkich treści, a także pomysłów racjonalizatorskich (rzeczy niematerialnych) są również określone w prawie i nikt nie może nimi dowolnie manipulować - autor nie może zawrzeć umowy z nabywcą,niezgodnej z przedmiotem Umowy, a więc istnieje prawo regulujące informację jako przedmiot transakcji -...- dlaczego więc odpowiedź w tej mierze jest tak niejasna, wątpliwa, nie dotykająca sedna - ..? czy jestem w błędzie ? Z poważaniem: K.W.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika