Odstąpienie od umowy a odstępne

Pytanie:

Strony zastrzegły w umowie odstępne. Jedna ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powodów własnych) i zaproponowała zapłatę połowy odstępnego. Czy na podstawie takiego oświadczenia można dochodzić na drodze sądowej zapłaty całego odstępnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 396 kodeksu cywilnego przewiduje, iż w wypadku, gdy w umowie zastrzeżono, że jednej lub obu stronom wolno odstąpić od niej za zapłatą oznaczonej sumy (odstępnego), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostao złożone jednocześnie z zapłatą  odstępnego. Decydująca jest zatem klauzula zawarta w umowie - na jej bowiem podstawie będzie oceniana skuteczność odstąpienia od umowy jednej ze stron. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne dopiero wówczas, gdy strona odstępująca zapłaci odstępne w takiej wysokości, jaka wynika z zastrzeżenia umownego. Nie jest zatem istotna propozycja zawarta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Aby skutecznie odstąpić od wiążącej strony umowy, jedna ze stron winna zapłacić odstępne w wysokości wynikającej z klauzuli zawartej w umowie, nie zaś wynikającej z oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Michał

28.2.2011 20:52:52

Re: Odstąpienie od umowy a odstępne

witam mam pytanie "Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona oraz będzie zobowiązany do zapłaty 50 % wysokości wynagrodzenia" czy taki zapis w umowie zobowiazuje zamawiającego do zapłaty 50% wysokości wynagrodzenia okreslonego w umowie?? dziekuje

Michał

28.2.2011 20:52:46

Re: Odstąpienie od umowy a odstępne

witam mam pytanie "Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona oraz będzie zobowiązany do zapłaty 50 % wysokości wynagrodzenia" czy taki zapis w umowie zobowiazuje zamawiającego do zapłaty 50% wysokości wynagrodzenia okreslonego w umowie?? dziekuje

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: