Odstąpienie od umowy a odstępne

Pytanie:

"Strony zastrzegły w umowie odstępne. Jedna ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powodów własnych) i zaproponowała zapłatę połowy odstępnego. Czy na podstawie takiego oświadczenia można dochodzić na drodze sądowej zapłaty całego odstępnego?"

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy a odstępne

Art. 396 kodeksu cywilnego przewiduje, iż w wypadku, gdy w umowie zastrzeżono, że jednej lub obu stronom wolno odstąpić od niej za zapłatą oznaczonej sumy (odstępnego), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostao złożone jednocześnie z zapłatą  odstępnego. Decydująca jest zatem klauzula zawarta w umowie - na jej bowiem podstawie będzie oceniana skuteczność odstąpienia od umowy jednej ze stron. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne dopiero wówczas, gdy strona odstępująca zapłaci odstępne w takiej wysokości, jaka wynika z zastrzeżenia umownego. Nie jest zatem istotna propozycja zawarta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Aby skutecznie odstąpić od wiążącej strony umowy, jedna ze stron winna zapłacić odstępne w wysokości wynikającej z klauzuli zawartej w umowie, nie zaś wynikającej z oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Michał 2013-02-28 20:52:46

    witam mam pytanie "Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona oraz będzie zobowiązany do zapłaty 50 % wysokości wynagrodzenia" czy taki zapis w umowie zobowiazuje zamawiającego do zapłaty 50% wysokości wynagrodzenia okreslonego w umowie?? dziekuje


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika