Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

Pytanie:

Mojemu dłużnikowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu z 2005 r. z klauzulą wykonalności i obowiązkiem naprawienia szkody do pół roku od uprawomocnienia wyroku, odwieszono karę pozbawienia wolności i 4.08. ma zacząć odsiadywać dwuletni wyrok. O tym wszystkim dowiedziałam się w rozmowie telefonicznej z pracownicą wydziału karnego w sądzie. Twierdziła ona, że wysłano do mnie pismo w tej sprawie, jednak pod błędny adres. Otrzymywałam inną korespondencję z tą sygnaturą akt i zawsze trafiała do mnie na właściwy adres. W piśmie tym podobno są zamieszczone moje prawa, mogę poinformować sąd, czy chcę z nich skorzystać. Skoro pismo będzie wysłane powtórnie czy termin mojej odpowiedzi będzie się liczył od faktycznego dnia otrzymania, czy ewentualnie można go przywrócić? Jakie w tej sytuacji mam prawa (to nie ja wnosiłam o odwieszenie wyroku)? Czy jeśli mojemu dłużnikowi odwieszono wyrok z przyczyn innych, niż nie naprawienie mojej szkody, to czy mogę poinformować sąd, że nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku? Czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej nie mam już żadnych możliwości na odzyskanie moich pieniędzy, bo dłużnik po wyjściu z więzienia będzie miał już "czyste konto" (odbył karę)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli pismo nie zostało prawidłowo doręczone i sąd doręczy je ponownie, to termin będzie liczony od dnia ponownego doręczenia.

Jak się domyślamy najprawdopodobniej sąd w piśmie poinformuje o możliwości wnioskowania przez pokrzywdzonego o poinformowaniu go o zakończeniu przez skazanego odbywania kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu  przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, przerwy w wykonaniu kary czy warunkowego zwolnienia. Zgodnie z art. 168a § 2 kodeksu karnego wykonawczego o prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd, kierując orzeczenie do wykonania.

Oczywiście może Pani poinformować sąd, iż skazany nie wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody. Jak się wydaje nie jest to jednak niezbędne dla odwieszenia kary (a taki zasadniczo jest cel informowania o tym sądu), skoro już to nastąpiło.

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, można po jakimś czasie skierować kolejny wniosek o wszczęcie egzekucji. Zarządzenie wykonania kary nie stoi temu na przeszkodzie. Obowiązek naprawienia szkody nie jest orzekany zamiast kary więzienia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: