e-prawnik.pl Porady prawne

Ogłoszenie zmian w KRS

Pytanie:

Czy każda zmiana, która została ujawniona w KRS obligatoryjnie ukazuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Np. spółka z o.o. ujawniła w KRS zmianę swojej siedziby, czy zmiana zostanie z urzędu opublikowana w Monitorze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie zmian w KRS

31.5.2005

Zasadą jest, że wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ustawa od tej zasady przewiduje trzy wyjątki. Obowiązkiem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie są objęte wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Obowiązkiem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie są objęte wpisy stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rejestrze stowarzyszeń. Takiemu ogłoszeniu podlegają jednak wpisy dotyczące statutu organizacji pożytku publicznego.Co do rejestru przedsiębiorców, to nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wpisy obejmujące:

  1. zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji,  

  2. należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji,  

  3. oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego,  

  4. informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

  5. informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.                                                                                                                        Jak z powyższego wynika zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym odnosząca się do siedziby spółki podlega obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ