e-prawnik.pl Porady prawne

Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

Pytanie:

Jak sporządzane są operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Operaty szacunkowe w/s mienia zabużańskiego

29.12.2011

Przepisy ustawy stanowią, że operaty szacunkowe są sporządzane z uwzględnieniem dowodów świadczących o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości, a także w oparciu o dokumenty urzędowe poświadczające nabycie nieruchomości. Art. 12 ust. 1 ustawy stanowi, że wartość nabytego prawa własności nieruchomości określa się według stanu na dzień nabycia oraz według cen na dzień sporządzenia wyceny. Ponieważ przepisy ustawy nie normują szczegółowo kwestii związanych z wyceną nieruchomości i kwestionowaniem wniesionych operatów szacunkowych, należy sięgnąć do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 157 ugn daje prawo dokonywania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w sytuacji, gdy pojawiają się rozbieżności co do wartości danej nieruchomości. Zatem, jeśli Urząd powziął wątpliwości w tym zakresie to przysługuje mu prawo do skierowania operatu do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny. Należy zatem mieć na względzie, że jego rezultatem nie może być dokonanie prawidłowego określenia wartości przedmiotu wyceny. W wyniku tego postępowania zatem nie dochodzi do określenia wartości nieruchomości przez tę organizację, która prowadzi stosowne postępowanie, i podmioty kwestionujące operat szacunkowy rzeczoznawcy nie mogą żądać od niej takiego ustalenia. Nawet jeśli urzędnicy zakwestionują ponownie złożony operat zgłaszając go do organizacji rzeczoznawców, to i tak w wyniku dokonanej przez nią oceny nie może dojść do zmiany dotyczącej wartości nieruchomości. Stowarzyszenie rzeczoznawców nie może odnosić się do wartości nieruchomości, może natomiast stwierdzić, że nieprawidłowo dokonano wyceny stosując np. niewłaściwą metodę, techniki szacowania itp. Jeśli jednak stowarzyszenie wydałoby opinię negatywną co do operatu, to od dnia wydania tej oceny operat straciłby charakter opinii o wartości nieruchomości. To wymagałoby ponownego dokonywania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Postępowanie dotyczące oceny prawidłowości sporządzonego operatu szacunkowego jest odpłatne, a jego wysokość jest ustalana w indywidualnej umowie zawartej między stowarzyszeniem rzeczoznawców, a zlecającym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ