Opieka i pobierana w tym samym czasie renta

Pytanie:

Witam mam 56 lat w marcu 2009 złożyłam wniosek o wcześniejszą emeryturę - przygotowując dokumenty kilkakrotnie byłam w ZUS-ie, aby zasięgnąć informacji, czy brakujący mi okres 1,6 miesięcy mogę uzupełnić okresem nieskładkowym opieką nad matką lub teściem. W tym czasie wspólnie z mężem opiekowaliśmy się jego ojcem i moją matką (teść zamieszkiwał z nami pod tym samym adresem matka dwa osiedla dalej). W ZUS - udzielono mi informacji, że tak. W dokumentach złożonych do ZUS podałam teścia i tak przyjęto moje dokumenty - poproszono jeszcze o uzupełnienie zaświadczenie z MOPS, że teść nie korzystał z ich świadczeń oraz z urzędu miasta - od kiedy teść zamieszkuje z nami pod wspólnym adresem, ponieważ nie musiałam mieć zeznań świadków i fatygować dwóch osób w celu złożenia podpisów. Tak mi doradziła pani w ZUS-ie. Jakże się pomyliłam ufając wiedzy pracowników ZUS w momencie , kiedy dostałam odpowiedź odmowną. Mogłam przecież złożyć dokumenty i podać moją matkę - i uznano by emeryturę. Jak niewiedza i brak kompetencji pracowników ZUS może wprowadzić w błąd i szkodzić w życiowej sprawie. Zaraz też udałam się do kierownika mojego oddziału ZUS ze skargą. Pani doradziła mi, abym złożyła wniosek ponownie, tylko uwzględniła brakujące lata w innej dacie. Zostałam poinformowana, że po złożeniu powtórnie wniosku będzie zaliczona data pierwszego. Owszem, mam taki okres, z tym że pobierałam w tym czasie rentę nie pracowałam i nie miałam innych dochodów. Czy nie będzie przeszkodą, aby uzupełnić ten brakujący okres opieką nad matką w czasie kiedy pobierałam rentę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Do okresu nieskładkowego zalicza się, między innymi:

  1. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
  2. pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
  3. pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

Jeżeli okres opieki nad Pani mamą jest okresem nieskładkowym, o którym mowa w pkt 1, to fakt otrzymywania w tym czasie renty będzie  naszym zdaniem przeszkodą do zaliczenia tego okresu do okresu nieskładkowego (okres opieki nie będzie przypadał na okres sprzed dnia nabycia prawa do renty). Jeżeli jednak chodzi o okres, o którym mowa w pkt 3 to fakt bycia na rencie nie powinien mieć znaczenia dla zaliczenia tego okresu do okresu nieskładkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY