Opłata legalizacyjna

Pytanie:

"W 1998 roku kupiłem siedlisko z nowowybudowaną, murowaną stodołą. Stodoła była ukończona, ale nie miała zamontowanych 4-ech przejazdowych wrót, które, nie licząc słupów, tworzyły dwie dłuższe ściany stodoły. W 2000 r. stodoła została skrócona o jedne wrota, a otwory wrót zostały zamurowane. Prace wykonano bez dokonania zgłoszenia robót. Stodoła jest w dobrym stanie technicznym. O fakcie przebudowy stodoły sąsiad powiadomił inspektorat nadzoru budowlanego w 2006 r. Wszczęto postępowanie w sprawie samowoli budowlanej i czeka mnie załatwienie wymaganych formalności. Prace wykonano w 2000 r., kiedy prawo budowlane nie przewidywało jeszcze tzw. opłaty legalizacyjnej. Czy postępowanie w tej sprawie opierać się powinno na stanie prawa z okresu wykonywania prac, czy też zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami? Czy istnieje jakiś precedensowy taryfikator pozwalający ustalać wysokość opłaty legalizacyjnej dla prac stanowiących "przeróbki" budynku nie zmieniające jego funkcji, szczególnie w przypadku, gdy nie chodzi o "rozbudowę", ale wyraźne zmniejszenie gabarytów budynku?"

Odpowiedź prawnika: Opłata legalizacyjna

Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej będzie się toczyć w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy. W związku z tym mogą być zastosowane przepisy o opłacie legalizacyjnej.

Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od tego, czy potrzebne było uzyskanie pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenie robót.

W przypadku, gdy potrzebne było pozwolenie na budowę, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Wysokość kary stanowi iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Stawka opłaty wynosi 500 zł. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy prawo budowlane. Możliwe jest więc obliczenie wysokości opłaty.

Gdy wymagane było tylko zgłoszenie robót, to opłata wynosi - w zależności od przypadku budowy - 2500 zł lub 5000 zł.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • MW 2012-06-15 17:05:27

    Wystąpiliśmy o legalizację garaży, ale w związku z ciężką sytuacją materialną rozłożyliśmy na 36 rat opłatę legalizacyjną. Okazało się że do puki nie zapłacimi ostatniej raty, to nie możemy użytkować garażu (czyli przez 3 lata). Czy to jest prawda, czy można coś zrobić


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika