Opłata skarbowa

Pytanie:

Ustawa o opłacie skarbowej nakłada opłatę od pełnomocnictwa. Zobowiązanymi są mocodawca i pełnomocnik - solidarnie. Czy stroną mogą między sobą ustalić kto ma zapłacić? Czy w razie gdyby strona została obciążona przez organ opłatą i dodatkową karą może wystąpić skutecznie z regresem wobec drugiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Solidarny obowiązek w zakresie opłaty skarbowej należy odnieść do zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Według postanowień art. 91 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926) do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm., dalej k.c.) dla zobowiązań cywilnoprawnych. Ordynacja podatkowa odsyła wprost - w art. 91 - do przepisów k.c. w zakresie pojęcia odpowiedzialności solidarnej. Chodzi tutaj o solidarność dłużników (bierną), którą normuje art. 366 k.c. W sytuacji spełnienia świadczenie przez jednego z dłużników solidarnych, zastosowanie znajdzie art. 376 k.c., na podstawie którego:

§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.

W związku z powyższy, jeżeli dłużnicy umówią się na inny stosunek zwrotu między sobą spełnionego świadczenia tytułem opaty skarbowej, w zakresie wielkości wzajemnych roszczeń znajdzie zastosowanie zawarta umowa. W braku porozumienia, żądanie dłużnika, który spełnił świadczenie w całości, ogranicza się do części równych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY