Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Pytanie:

"Komornik zażądał 2500 zł za dokonanie czynności zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 110 tys. zł w sprawie gospodarczej. To nie jest jeszcze egzekucja. W innym rejonie i w sprawie z innego powództwa komornik nie żądał takich opłat i dokonał zabezpieczenia na nieruchomości. Komornik, który nie pobrał opłaty za zabezpieczenie, dostał zlecenie już prawie rok temu. Być może nastąpiły zmiany w ustawie dotyczące opłat komorniczych. Czy istnieje dowolność w takich przypadkach, czy też może jest to pomyłka pracownika komornika?"

Odpowiedź prawnika: Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Opisaną kwestię regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191 ze zm.). Stosownie do przepisu art. 45 ust. 1 ustawy za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 % wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeni, nie mniejsza jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o dokonanie zabezpieczenia, a jeżeli nie uiści jej wraz z wnioskiem, komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie dokonuje zabezpieczenia.

Nie ma tu zatem żadnej dowolności; należy jednak zauważyć, że 2% od kwoty 110 000 zł to 2 200 zł.

Przepis o pobieraniu od wierzyciela opłat za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego obowiązywał także przed rokiem. Zmiany w ustawie dotyczyły jedynie pobierania opłat w przypadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Skarbu Państwa niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest dla nas jasne, dlaczego w poprzedniej sprawie komornik nie zażądał opłaty - być może było to roszczenie niepieniężne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika