e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

Pytanie:

Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia opłaty. W tym samym czasie, ten sam sąd w innej sprawie karnej na mój wniosek wydał mi odpis z protokołu rozprawy głównej bez opłaty. Czy w takiej sytuacji zasadnym jest by sąd wymagał opłaty od wydania odpisu z protokołu rozprawa głównej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

29.3.2007

Wydawanie stronom i innym uprawnionym podmiotom kserokopii dokumentów z akt sprawy i uwierzytelnionych odpisów następuje odpłatnie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ