e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie gruntu pod stawami

Pytanie:

Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego parku wiejskiego wpisanego do rejestru zabytków. Na terenie tym są 2 stawy spełniające rolę stawów stabilizacyjnych dla zakładowej oczyszczalni ścieków (są wymienione w pozwoleniu wodno-prawnym). Od stawów płacimy podatek jak od budowli. Czy od gruntu pod tymi stawami powinniśmy płacić podatek według art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) czy według art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? A może jest to grunt zwolniony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie gruntu pod stawami

13.1.2005

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie w przypadku gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni.

Naszym zdaniem, drugi z wymienionych przepisów w żadnym razie nie może mieć w omawianym przypadku zastosowania. Przedmiotowych stawów nie można bowiem uznać za jeziora zajęte na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych. Tym samym stawka podatku od nieruchomości powinna być ustalana w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

Jednocześnie żadne ze zwolnień przewidzianych przepisami art. 7 ustawy nie wydaje się mieć w omawianym przypadku zastosowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ