e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

Pytanie:

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o dokształcanie w formach szkolnych (studia zaoczne). Zwracamy mu 100 % kosztów czesnego na podstawie załączanych dowodów zapłat za czesne. Czy kwoty otrzymywane przez pracownika stanowią dla niego przychód do opodatkowania czy są z niego zwolnione?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

28.1.2005

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych). Odrębnymi przepisami, o których mowa w tym przepisie są w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.).

Stosownie do § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, zakład pracy może pracownikowi podejmującemu naukę w formach szkolnych, między innymi pokryć opłaty za naukę, pobierane przez szkołę. Przepisy przewidują również, iż między zakładem pracy a pracownikiem, który się dokształca powinna być zawarta umowa określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Przepisy wymagają również, aby podjęcie nauki odbywało się w oparciu o skierowanie zakładu pracy (por. § 4 ust. 1 rozporządzenia).

Z treści pytania wynika, że zwrot kosztów czesnego wynika w oparciu o zawartą z pracownikiem dokształcanie w formach szkolnych. Jeśli zatem spełniony jest również warunek skierowania pracownika do podjęcia nauki, przyznawane świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ