Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Pytanie:

W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową - PIT 5L to prawo do odliczania strat wciąż pozostanie w niezmienionej wartości i formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Pozarolnicza działalność gospodarcza (niezależnie od tego, czy opodatkowanej na zasadach ogólnych, czy też w sposób liniowy) jest uznana za odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 wskazanej wyżej ustawy), a zatem podatnik ponoszący stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, po przejściu na opodatkowanie liniowe (19%) może ewentualną stratę poniesioną w działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych rozliczyć w działalności opodatkowanej liniowo (w ramach jednego źródła przychodów – pozarolniczej działalności gospodarczej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.2.2017

  Rozliczanie straty z lat ubiegłych w roku podatkowym

  Strata powstaje w przypadku gdy koszty uzyskania przychodu przewyższają sam przychód. Możliwe jest rozliczenie strat wykazanych w rozliczeniu rocznym pit 2016, jeśli będziemy uzyskiwać dochody (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 31.1.2019

  Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2018 rok?

  Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tzn. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego (...)

 • 15.11.2017

  Strata w CIT po upływie terminu przedawnienia

  W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest (...)

 • 5.4.2018

  Szybko rozlicz PIT

  Trwa akcja „Szybki PIT”. Pora rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok. W piątek i sobotę (6 i 7 kwietnia) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy (...)