Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Pytanie:

"W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową - PIT 5L to prawo do odliczania strat wciąż pozostanie w niezmienionej wartości i formie?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Pozarolnicza działalność gospodarcza (niezależnie od tego, czy opodatkowanej na zasadach ogólnych, czy też w sposób liniowy) jest uznana za odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 wskazanej wyżej ustawy), a zatem podatnik ponoszący stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, po przejściu na opodatkowanie liniowe (19%) może ewentualną stratę poniesioną w działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych rozliczyć w działalności opodatkowanej liniowo (w ramach jednego źródła przychodów – pozarolniczej działalności gospodarczej).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika