Opodatkowanie "wczasów pod gruszą"

Pytanie:

"Czy od kwoty wypłaconej pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na \"wczasy pod gruszą\" należy potrącić, oprócz podatku dochodowego, także składki na ubezpieczenie społeczne? Jaka jest podstawa prawna? "

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie "wczasów pod gruszą"

Wszelkie wypłaty, dopłaty pieniężne czy świadczenia w naturze, które pracownik otrzymuje od pracodawcy, stanowią przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Kwoty dopłat do wypoczynku dolicza się do wynagrodzenia pracownika i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych. Są jednak świadczenia wypłacane na rzecz wypoczynku dzieci pracownika, całkowicie wolne od opodatkowania lub zwolnione do wyznaczonych limitów. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a więc i dopłaty do wypoczynku, nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych czyli wolne są od składek na ZUS bez żadnych ograniczeń co do ich wysokości. Szerzej na ten temat: Wczasy "pod gruszą". Co kryje się pod tym pojęciem?


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Grażyna Majer 2011-09-25 13:13:05

    Podatek od wczasów pod gruszą z Funduszu Świadczeń Socjalnych-jak potrącić


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika