Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

Pytanie:

Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zapomoga taka jest zarówno wolna od podatku (jeśli nie przekracza kwoty 2.280 zł), jak i nie podlega „oskładkowaniu”.

Jeśli chodzi o zwolnienie od podatku to wynika ono z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Nie ma przy tym znaczenia z jakich środków są wypłacane zapomogi (czy środki własne pracodawcy czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Kwota zapomogi przekraczająca 2.280 zł podlega opodatkowaniu.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne to stosowne zwolnienia wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). W tym wypadku wskazać można dwie podstawy, a mianowicie wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (w obu przypadkach bez limitów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: