e-prawnik.pl Porady prawne

Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

Pytanie:

Zawarłem umowę przedwstępną z developerem na mieszkanie. Developer zobowiązał się wybudować i przekazać mi mieszkanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. W przypadku zwłoki w przekazaniu developer zobowiązał się zapłacić odsetki za zwłokę. Dodatkowo umówiliśmy się, że developer może się spóźnić 30 dni i nie będzie to traktowane jak zwłoka. 30 lipca podpisałem "protokół przekazania". Akt notarialny podpisałem 4 września. W umowie zawarty był paragraf mówiący, że "przekazanie mieszkania nastąpi w dniu podpisania aktu sprzedaży i poprzedzone będzie podpisaniem protokołu przekazania". Czyli podpisanie protokołu przekazania, w moim mniemaniu, jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do faktycznego przekazania. Czy developer popadł w zwłokę od 1 lipca do 4 września - do momentu kiedy nastąpiło podpisanie aktu notarialnego? Czy podpisanie protokołu przekazania jest równoważne z faktycznym przekazaniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

1.7.2004

Z powyższego stanu faktycznego wynika, że termin, w ciągu którego miała zostać zawarta umowa przyrzeczona (umowa kupna nieruchomości) został dokładnie określony w umowie przedwstępnej (do dnia 30 czerwca). W umowie zaś zastrzeżono, że "przekazanie mieszkania nastąpi w dniu dniu podpisania aktu sprzedaży i poprzedzone będzie protokołem przekazania". W związku z tym w umowie przedwstępnej wskazano, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta w dniu przeniesienia własności nieruchomości (w formie aktu notarialnego), a nie w dniu podpisania protokołu przekazania. Zaznaczono bowiem że podpisanie takiego protokołu będzie tylko i wyłącznie poprzedzało zawarcie definitywnej umowy sprzedaży nieruchomości, a faktyczne przeniesienie własności nieruchomości nastąpi dopiero w dniu podpisania umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona powinna była więc zostać zawarta do dnia 30 czerwca. Zawarcie umowy przyrzeczonej (sprzedaży nieruchomości) dopiero 4 września (a nie jak to zostało określone w umowie przedwstępnej - do dnia 30 czerwca) spowodowało więc powstanie po stronie developera od dnia 30 lipca do 4 września zwłoki (zwłoka ta nie będzie liczona od dnia 30 czerwca ale od 30 lipca, bowiem w umowie przedwstępnej wyraźnie zaznaczono, że 30-dniowe spóźnienie się developera nie będzie traktowane jak zwłoka).Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ