Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

Pytanie:

Zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy i w takim przypadku reprezentować powinni go co najmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Czy prezes zarządu spółki z o.o. w takim przypadku może jednoosobowo reprezentować spółkę jako pracodawcę w myśl art. 3[1] kodeksu pracy skoro ani umowa spółki nie reguluje tej sprawy ani też regulamin pracy tej spółki? Czy zarząd wieloosobowy może upoważnić jednego z członków zarządu do jednoosobowego reprezentowania spółki jako pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do reprezentacji pracodawcy zawarte w art. 3[1] § 1 k.p. zbliża ten przepis do art. 205 k.s.h., zgodnie z którym możliwe jest określenie umową spółki (gdy zarząd jest wieloosobowy) sposobu jej reprezentacji, a także udzielenia w tym przedmiocie pełnomocnictwa osobie trzeciej. Z treści art. 3[1] § 1 k.p. wynika, że ustawodawca oddzielił sprawę reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy od reprezentacji spółki w innych sprawach, w tym z zakresu prawa cywilnego czy handlowego. Art. 3[1] k.p. jest, w ocenie Sądu Najwyższego, przepisem szczególnym w stosunku do art. 205 k.s.h. i wobec tego ma pierwszeństwo przy stosowaniu. Zatem zarząd może upoważnić określoną osobę (też prezesa) do reprezentowania spółki jako pracodawcy jednoosobowo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: