Osobowość prawna Wojskowego Koła Łowieckiego

Pytanie:

Czy Wojskowe Koło Łowieckie może być ustawowo uznane za osobę prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r., Nr 127, poz. 1066) koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Osobowość prawną koła łowieckie nabywają z dniem nabycia członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, czyli w praktyce z chwilą wpisu do rejestru kół łowieckich prowadzonych przez Zarząd Wojewódzki PZŁ.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.11.2018

  Koła gospodyń wiejskich z ograniczeniami

  Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania i organizację.

 • 31.3.2018

  Prawo łowieckie znowelizowane

   Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość (...)

 • 17.8.2017

  Nowe obowiązki w związku z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

  Nowelizacja zmierza do zwiększenia skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców (...)

 • 8.11.2010

  Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

  Na drogach zdarzają się wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Szkody, jakie mogą z tego wyniknąć, są niekiedy bardzo poważne. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone (...)

 • 28.9.2018

  Parafie mogą żądać zwrotu przedwojennych nieruchomości

  Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie (...)