e-prawnik.pl Porady prawne

Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

Pytanie:

Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku komendy związaną z podejmowana interwencją lub innymi czynnościami. Nadto proszę o wyjaśnienie czy przysługuje on policjantowi w czasie wykonywania służby w godzinach dodatkowych tzw. płatnej dodatkowo. Np. przy ochotniczym zgłoszeniu się do zapezpieczania imprez masowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

3.12.2004

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia ustalone zostały następujące rodzaje norm wyżywienia, które przysługują policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych: 1) zasadnicze: a) szkolna SZ, b) lotnicza LOT; 2) dodatkowe: a) uzupełniająca DU, b) napojów. Norma dodatkowa DU w wymiarze 45% jako posiłek profilaktyczny przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi pełniącemu w okresie zimowym (czyli w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca) służbę na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie, niekorzystającemu w tym samym czasie z bezpłatnego wyżywienia w naturze lub normy dodatkowej DU w wyższym wymiarze. Tym samym posiłek profilaktyczny zależy od całościowego okresu służby na wolnym powietrzu w danym dniu roboczym. Jeżeli przekracza on 4 godziny to stosowny posiłek się należy niezależnie od tego czy policjant miał w tym okresie uzasadnioną przerwę w przebywaniu na wolnym powietrzu. Istotne jest by czas trwania służby na wolnym powietrzu wynosił co najmniej 4 godziny. W odniesieniu do drugiej kwestii to wyżywienie według normy szkolnej SZ przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi biorącemu m.in. udział w akcjach ochrony porządku publicznego poza miejscem stałego pełnienia służby, trwających ponad 8 godzin czy skierowanemu do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby (w warunkach uzasadniających wypłatę diet), za zgodą policjanta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ