Pełnomocnictwo do przyjęcia i odrzucenia spadku

Pytanie:

"W tym momencie moja kuzynka, która jest wraz ze mną spadkobierczynią po Babci, mieszka za granicą i nie może przyjechać do Polski. Jaki rodzaj pełnomocnictwa musi posiadać jej matka, aby przyjąć albo odrzucić spadek i czy we wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku muszę zamieścić takie pełnomocnictwo, czy tylko wystarczy jak matka kuzynki przedstawi Sądowi w czasie rozprawy?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do przyjęcia i odrzucenia spadku

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobierca (rzeczywisty - ten, który jest spadkobiercą w danym układzie) może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Termin na złożenie powyższych oświadczeń wynosi 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule powołania - śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia woli w powyższym terminie uznaje się, że spadek przyjął bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, chyba że którykolwiek ze spadkobierców nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub istnieją względem niego podstawy do ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może w zasadzie złożyć spadkobierca osobiście. Dopuszcza się również możliwość posłużenia się pełnomocnikiem. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Udzielone pełnomocnictwo musi być pełnomocnictwem szczególnym. Dla przyjęcia lub odrzucenia spadku nie jest wymagana szczególna forma może to być pełnomocnictwo pisemne. Pełnomocnictwo nie wystarczy tylko złożyć w terminie. Jeśli zostało udzielone należy w terminie złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Samo udzielenie pełnomocnictwa w terminie i złożenie oświadczenia po terminie jest nieskuteczne i będzie traktowane jak przyjęcie spadku wprost - z wyjątkami omówionymi wyżej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika