Pełnomocnictwo dla innego współuczestnika

Pytanie:

Matka i brat chcą, abym w ich i w moim własnym imieniu uzyskał przed sądem stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Chcą także, abym dokonał przed sądem podziału spadku tak, aby cały ten spadek przypadł tylko mnie. Po to, abym mógł samodzielnie dokonywać spieniężenia tegoż, gdyż brat mieszka za granicą a mama jest już osobą wiekową. Pragnę więc się upewnić: czy mama i brat mogą u notariusza udzielić mi pełnomocnictwa procesowego zarówno do stwierdzenia nabycia spadku jak również do dokonania przed sądem podziału spadku zgodnie z nasza wolą? Czyli abym przed sądem powiedział w swoim oraz ich imieniu, że cały spadek ma przypaść tylko mnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pomiędzy współuczestnikami postępowania o dział spadku może zachodzić kolizja interesów. Przepisy procedury cywilnej nie zawierają wyrażonego wprost zakazu udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie, która jest współuczestnikiem postępowania, w sytuacji, w której pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem zachodzić może kolizja interesów. Jak się jednak podaje w literaturze przedmiotu: „Pełnomocnikiem uczestnika postępowania nieprocesowego może być inny uczestnik tego postępowania, jeżeli nie zachodzi między nimi kolizja interesów" (tak: Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II). W praktyce,  sądy często honorują opisywane w pytaniu pełnomocnictwo, o ile jest ono wydane do danej sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY