Pisma przygotowawcze przed rozprawą

Pytanie:

Nasza firma wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powód przesłał do sądu odpowiedź na ten sprzeciw, do której to odpowiedzi nasza firma ustosunkowała się pismem procesowym, w którym szczegółowo uzasadnia swoje zdanie i przywołuje okoliczności faktyczne. Pismo to zostało wniesione jeszcze przed pierwsza rozprawą, a jego odpis doręczony powodowi. Czy takie pismo wysłane przez naszą firmę stanowi dowód w sprawie równy oświadczeniu strony i czy na pierwszej rozprawie możemy nie przytaczać jeszcze raz całego stanu faktycznego, tylko powołać się na to, ze wszystko uzasadnione jest w piśmie znajdującym się w aktach sprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniesienie przez Państwa sprzeciwu spowodowało, iż wydany wcześniej nakaz zapłaty utracił moc. W takiej sytuacji przewodniczący wydziału wyznacza rozprawę. Przewodniczący może zarządzić wniesienie przed rozprawą odpowiedzi na pozew oraz dalszych pism przygotowawczych. Strony mogą je wnosić także z własnej inicjatywy. W piśmie przygotowawczym strona przywołuje swoje wnioski, twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Samo pismo nie stanowi jednak dowodu. Wniesienie pisma nie jest bynajmniej równoznaczne z przesłuchaniem stron.

Przepisy dotyczące rozprawy stanowią, iż po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, a potem pozwany - zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Przyjmuje się, że wypowiedzi ustne stron mogą ograniczyć się do powołania na złożone pisma procesowe. Jeśliby jednak strona przeciwna powołała nowe twierdzenia, należy z ostrożności procesowej złożyć oświadczenie co do tych twierdzeń, gdyż w przeciwnym razie sąd może je uznać za przyznane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr

16.11.2009 12:10:16

Re: Pisma przygotowawcze przed rozprawą

Witam. Co oznacza, że Sąd, czy strona uznaje twierdzenia za przyznane?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: