Pismo procesowe, w którym dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia

Pytanie:

Jak powinno wyglądać pismo procesowe, w którym dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Praktycznie, zarzut przedawnienia polega na złożeniu oświadczenia woli w trakcie postępowania. Oświadczenie to można złożyć ustnie w trakcie trwania rozprawy, a także pisemnie w formie pisma procesowego lub w odpowiedzi na pozew. W przypadku złożenia przedmiotowego roszczenia w formie pisemnej, pamiętać należy o dopełnieniu warunków formalnych takiego pisma. Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.7.2017

  W obronie przed windykacją...

  Proponowane przez resort sprawiedliwości przepisy wzmacniają prawa konsumentów – zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 22.1.2014

  Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

  Przedawnienie jest to utrata przysługującego komuś prawa, pod warunkiem że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego (...)

 • 15.7.2016

  Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

 • 2.7.2010

  Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odróżnienie ma ważne znaczenie (...)