Pismo procesowe, w którym dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia

Pytanie:

"Jak powinno wyglądać pismo procesowe, w którym dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia?"

Odpowiedź prawnika: Pismo procesowe, w którym dłużnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia

Praktycznie, zarzut przedawnienia polega na złożeniu oświadczenia woli w trakcie postępowania. Oświadczenie to można złożyć ustnie w trakcie trwania rozprawy, a także pisemnie w formie pisma procesowego lub w odpowiedzi na pozew. W przypadku złożenia przedmiotowego roszczenia w formie pisemnej, pamiętać należy o dopełnieniu warunków formalnych takiego pisma. Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika