e-prawnik.pl Porady prawne

Plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać Plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

5.4.2012

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. Plan taki winien zawierać minimum ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Zasady wyceny składników majątkowych zostały uregulowane w przepisach zawartych w art. 28 i n. ustawy o rachunkowości. Plan przekształcenia nie wymaga podania konkretnych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, a jedynie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego (statutu);

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ