e-prawnik.pl Porady prawne

Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

Pytanie:

Jakie warunki musi spełnić płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, by możliwe było rozłożenie jego zaległości na raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

6.2.2012

Warunkami niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy o udzielenie omawianej ulgi są:
1. złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi,
2. uregulowanie kosztów egzekucyjnych w przypadku, gdy zadłużenie objęte jest egzekucją prowadzoną przez dyrektora oddziału będącego organem egzekucyjnym,
3. po złożeniu wniosku o ulgę - terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących (oczywiście przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania).
Należy podkreślić, że złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ