Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

Pytanie:

"Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel gruntów złożyłem wniosek o dopłaty, obecnie dowiedziałem sie, że o dopłaty do mojej ziemi złożyła wniosek inna spółka, nie mająca ze mną umowy, ani ustnej ani pisemnej, do dzierżawy gruntów. Co oznacza słowo "posiadacz gospodarstwa rolnego " w ustawie z dnia 18 .12.2003 o płatnościach bezpośrednich (Dz. U. 2004r.nr 6,po40 ze zm.). Jak chronione są prawa właściciela gruntów? Czy spółka, która tylko świadczy usługi w zakresie prac rolnych na mojej ziemi, a w rozliczeniu uzyskała zapłatę w postaci płodów rolnych, może rościć sobie prawo do płatności bezpośrednich?"

Odpowiedź prawnika: Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

Ustawa o płatnościach bezpośrednich rzeczywiście używa pojęcia “posiadacza gospodarstwa rolnego”. Nie definiuje natomiast tego pojęcia. Przyjmuje się, że płatności bezpośrednie do gruntów przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunt. Jest to jedyne kryterium. Nie jest konieczne, by miała do niego tytuł prawny. Jeżeli taka osoba będzie w stanie udokumentować fakt, iż posiada grunt rolny i rzeczywiście go użytkuje, wtedy to ona, a nie faktyczny właściciel, ma prawo do dopłat. W takiej sytuacji wniosek właściciela dotyczący tych samych gruntów jest rozpatrywany odmownie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika