Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Pytanie:

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."Czy w wypadku zwykłego podania, na które nie jest wymagany żaden formularz, mogę to podanie przesłać w postaci pliku *.pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem cyfrowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z treści powołanego przepisu wynika, że drugi z wymienionych w nim warunków ma zastosowanie tylko jeżeli odrębne przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. W takich przypadkach organ administracji może co prawda przygotować wzór formularza, jednak niezastosowanie go nie stanowi wady formalnej podania, uzasadniającej wezwanie do usunięcia braków. W literaturze wskazuje się, że opracowanie dokumentu przez podmiot wnoszący podanie jest dopuszczalną alternatywą (tak X. Konarski, G. Sibiga, Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji KPA, Monitor Prawniczy 2/06). Jeżeli zatem żadne przepisy nie określają wzoru podania w formie elektronicznej, nie ma przeszkód aby przygotować dokument w formie opisanej w pytaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

  Można korzystać z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni.

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Wkrótce upomnienia dotyczące nieprawidłowości w JPK_VAT

  Po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych (...)

 • Jak dostać kartę parkingową?

  Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową. Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w (...)

 • Mail z fakturą z ZUS?

  Uwaga na fałszywe e-maile na temat rozliczenia rocznego i pliku JPK lub z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej rzekomo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

NA SKÓTY