Pobranie zasiłku pogrzebowego a odrzucenie spadku

Pytanie:

"Moja matka rozwiodła się z moim ojcem, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w jednym banku z kredytem odnawialnym, a także w innych bankach. Jej drugi mąż zmarł. Kredyty pozostały do spłaty i figurują na zmarłego i na moją matkę. Żyjąc już samotnie, matka dalej się zadłuża, wszystkie umowy, które banki jej udzielają, niszczy. Mam dwie córki w wieku 21 lat i 19 lat. Rodzina, czyli ja i dwie moje córki wraz z żoną podjęliśmy decyzję, że zrzekamy się jej spadku, czyli aktywów i pasywów. Czy jako syn - spadkobierca odrzucający spadek, mogę pobrać ze ZUS pieniądze na pochówek? Czy z tego powodu nie narażę się na zarzut, że pobrałem aktywa i tym samym nie zablokuję możliwości odrzucenia się spadku?"

Odpowiedź prawnika: Pobranie zasiłku pogrzebowego a odrzucenie spadku

Zasiłek pogrzebowy („pogrzebowe”) nie jest związany z prawem spadkowym. Przysługuje on na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Przepis art. 78 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach stanowi, iż zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie musi to być w ogóle spadkobierca. W ust. 2 tego przepisu czytamy nawet, iż zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Nie ma zatem żadnego znaczenia, czy jest Pan spadkobiercą, czy nie, czy przyjmuje Pan spadek, czy go odrzuca – liczy się tylko to, czy rzeczywiście pokrył Pan koszty pogrzebu.

Kwota pobrana tytułem zasiłku pogrzebowego nie wchodzi w skład spadku. Pobranie zasiłku nie stanowi zatem wykorzystania aktywów ze spadku. Zresztą nawet gdyby spadkobierca wykorzystał aktywa ze spadku, to nie stanowi to bynajmniej przeszkody do późniejszego jego odrzucenia (naraża jednak na roszczenia odszkodowawcze).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika