e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek od nieruchomości od lokalu gminy

Pytanie:

Wynajmuję lokal użytkowy, którego właścicielem jest gmina i mam z gminą podpisaną umowę o najem, a nie z zarządcą Nie płaciłam do tej pory podatku od nieruchomości. W bieżącym roku zarządcą stał się TBS i zrobił aneksy do umowy obciążając mnie podatkiem od nieruchomości. Pochopnie podpisałam ten aneks, czy mogę się odwołać? I jaką podać podstawę prawną i czy faktycznie musze płacić ten podatek, jeżeli nie jestem właścicielem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości od lokalu gminy

15.10.2008

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, ewentualnie jeżeli jest bez tytułu prawnego.

Co do zasady zatem najemcy nie są podatnikami podatku od nieruchomości, są nimi natomiast wynajmujący. W przypadku jednak, jeżeli nieruchomość (w tym lokal użytkowy) stanowi własność gminy, a posiadanie nieruchomości przez podatnika wynika z umowy najmu zawartej z gminą, podatnik jest podatnikiem podatku od nieruchomości i to niezależnie od postanowień umowy najmu. Ewentualny aneks zaproponowany przez zarządcę nieruchomości wskazujący, że podatek płaci najemca, należy traktować tylko informacyjnie, gdyż obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa w takim przypadku na najemcy z mocy przepisów ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ