e-prawnik.pl Porady prawne

Podpisywanie umów przez agencję pośrednictwa pracy

Pytanie:

Jakiego rodzaju umowy podpisuje agencja pośrednictwa pracy za granicą z pracodawcą zagranicznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą dołącza do wniosku o wpis do ewidencji umowę uwiarygodniającą zamiar współpracy wnioskodawcy z pracodawcami zagranicznymi w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą, określającą w szczególności:

  • nazwę pracodawcy zagranicznego;
  • liczbę miejsc pracy;
  • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • rodzaj oraz warunki pracy, a także przysługujące osobie podejmującej pracę świadczenia;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej o współpracy między agencją pośrednictwa pracy a pracodawcami zagranicznymi. Nie ma konkretnej nazwy tej umowy. Jest to raczej rodzaj umowy nienazwanej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY