e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Pytanie:

Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r., stanowiący, że wartość celną ustanawia się w oparciu o wartość transakcyjną, dotyczy, oprócz cła, również akcyzy oraz podatku VAT pobieranych w tym przypadku przez Urząd Celny? Sprowadziłem z USA samochód osobowy, którego próżno byłoby jednak szukać w tabelach EuroTax ze względu na jego wiek (30 lat). Mimo znacznego wieku auta nie zdecydowałem się na zgłoszenie jego w UC jako pojazd zabytkowy. Auto nadaje się do kapitalnego remontu, co znacząco wpływa na jego wartość oraz oczywiście wpłynęło na cenę, jaką za nie zapłaciłem. Rozpowszechniony jest pogląd, że akcyzę oraz podatek VAT oblicza się od wartości celnej powiększonej wcześniej odpowiednio o cło oraz akcyzę, w przypadku VAT-u. Chciałbym jednak zweryfikować pogląd, że chodzi tu o tę samą wartość celną ustaloną w oparciu o wartość transakcyjną auta, o której traktuje ww. art. 29 Rozporządzenia Rady EWG? Na jakiej podstawie Urząd Celny ma prawo naliczać opłaty w oparciu o wyceny EuroTax lub żądać wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego w przypadku aut niesklasyfikowanych w EuroTax? Czy wartość celna, od której jest naliczane cło, akcyza i VAT w przypadku aut sprowadzanych spoza UE to jest w przypadku wszystkich trzech ww. opłat ta sama wartość celna obliczona w oparciu o wartość transakcyjną, o czym traktuje art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z 12.10.1992 roku, czy też Urząd Celny może żądać (na jakiej podstawie?) wniesienia tych opłat od innej wartości (np. od wyceny biegłego rzeczoznawcy lub w przypadku aut nowszych od ich wyceny w tabelach EuroTax)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

13.5.2009

Jak stanowi art. 29 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują wartości celnej, a więc przy ustalaniu wartości celnej dla celu ustalenia podstawy opodatkowania VAT należy stosować odpowiednie przepisy celne dotyczące wartości celnej.

W zakresie natomiast akcyzy, zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Jak stanowi art. 104 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy, podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.

Również przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują wartości celnej, a więc przy ustalaniu wartości celnej dla celu ustalenia podstawy opodatkowania akcyzą należy stosować odpowiednie przepisy celne dotyczące wartości celnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ