Podział funduszu socjalnego w szkole

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły ma uprawnienie do jednoosobowego dysponowania funduszem socjalnym szkoły czy też ma obowiązek zasięgnąć opinii pracowników (Rady Pedagogicznej) Nadmieniam że związek zawodowy jest reprezentowany zaledwie przez kilku nauczycieli na ponad 50-ciu zatrudnionych. Ponadto czy przyznawane świadczenia - poza losowymi - muszą uwzględniać stan majątkowy poszczególnych osób czy też mogą być przyznane po równo wszystkim np. w postaci bonu towarowego z okazji świąt?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie, który jest ustalany w uzgodnieniu z przedstawicielstwem pracowniczym.

Administrowanie środkami funduszu należy do pracodawcy. Tak stanowi ustawa o Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych (art. 10). Ustawa o związkach zawodowych wprowadza jednak wymóg uzgodnienia z zakładową organizacją związkową przyznawania świadczeń z Funduszu.

Ustawa o ZFŚS wprowadza zasadę, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to, że pracodawca przyznając świadczenia musi się kierować kryteriami socjalnymi (przede wszystkim dochodem na członka rodziny pracownika). Wykluczone jest natomiast dokonywanie wydatków z ZFŚS na prezenty czy upominki dla wszystkich pracowników po równo np. z okazji świąt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

anonim15

2.12.2009 16:57:8

Re: Podział funduszu socjalnego w szkole

tzn w Szczecinie...sory;/

xx

21.10.2009 10:55:55

Re: Podział funduszu socjalnego w szkole

A u nas kto wiecej zarabia ten ma większe socjalne ............paranoja

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 1.3.2019

  Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

  Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki (...)

 • 3.1.2019

  „Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r.

  1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Na (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.