Podział majątku a prawa majątkowe drugiej żony

Pytanie:

Mąż jest współwłaścicielem mieszkania z pierwszego małżeństwa. Z pierwszą żoną mają 2 dzieci. Za 2-3 tygodnie urodzę nasze dziecko. Czy w tej sytuacji nasze dziecko jest uprawnione do części majątku męża (majątek nie został podzielony po rozwodzie)? Jeśli tak, to w jakiej części i czy ja jako opiekunka dziecka mogę domagać się spłaty tej części od pierwszej żony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli Pan X wraz ze swoją  pierwszą żoną Y był właścicielem lokalu mieszkalnego na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej, to z chwilą rozwodu małżonków stali się oni współwłaścicielami lokalu w ½ części każdy z nich. Każdy  z byłych małżonków ma zatem tylko udział, gdyż w rzeczywistości dopiero wskutek przeprowadzenia podziału majątku wspólnego X i Y zostałoby ustalone, komu przypada lokal, a kto dostanie spłatę. Niezależnie jednak od tego czy doszło do podziału majątku, czy też nie, udział w  lokalu mieszkalnym jest majątkiem odrębnym Pana X, a zatem nie wchodzi w skład majątku wspólnego jego i jego drugiej żony C. Udział bowiem został nabyty przed zawarciem drugiego związku małżeńskiego i tylko Pan X może nim samodzielnie dysponować. Jego druga żona C oraz dziecko z drugiego małżeństwa będą mieć prawo do udziału w mieszkaniu lub do spłat dopiero po śmierci Pana X jako jego spadkobiercy, gdyby on za życia nie otrzymał swojego udziału lub jego równowartości. Jednak Pan X może za życia uregulować sprawę mieszkania w ten sposób, że wystąpi o podział majątku dorobkowego i jeśli otrzyma fizycznie mieszkanie lub np. spłatę, może je w formie umowy darowizny przekazać dziecku z  drugiego małżeństwa. Druga żona C nie ma legitymacji, by wystąpić w imieniu dziecka o udział w  mieszkaniu czy spłatę, gdyż nie ma do tego podstaw prawnych, skoro udział w  mieszkaniu jest majątkiem odrębnym. Gdyby natomiast druga żona wystąpiła o zasądzenie alimentów od swojego męża Pana X na rzecz dziecka, a Pan X np. nie pracował, nie płacił alimentów, wówczas mogłaby być prowadzona egzekucja np. z udziału Pana X w dochodach uzyskiwanych  z wynajmowania lokalu przez jego pierwszą żonę, o ile lokal oczywiście byłby wynajmowany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: