Podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów

Pytanie:

Mąż przed rozwodem zdemolował mieszkanie i wyrządził szkodę na 25 tyś zł. za co został skazany w post. karnym na odbycie kary więzienia. Czy podczas sprawy o podział majątku dorobkowego po rozwodzie można tą kwotę zaliczyć do majątku dorobkowego małżonków? Czy będzie ona dzielona w równych częściach? Czy do wniosku o podział należy dołączyć odpis wyroku karnego męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady przy podziale majątku wspólnego małżonków uwzględnia się stan tego majątku w dacie ustania wspólności majątkowej, natomiast podziałowi podlegają składniki majątku według stanu z chwili orzekania o podziale. W związku z tym przy podziale nie będzie uwzględniany majątek przed rozwodem, który został zniszczony. Co do zasady każdy z małżonków ma równy udział w majątku wspólnym. Istnieje natomiast możliwość ustalenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów uzależniona jest od spełnienia dwóch przesłanek: istnienia ważnych powodów oraz przyczyniania się do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. O ważnych powodach mówi się wówczas, gdy z punktu widzenia zasad współżycia społecznego nie byłoby zasadne przyznanie jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego, jeżeli nie przyczynił się do jego powstania w równym stopniu. A więc oceniając z etycznego punktu widzenia, niesłuszne byłoby przyznanie małżonkowi równego udziału w majątku wspólnym. Natomiast przy ocenie przyczyniania się do powstania majątku uwzględnia się również sposób gospodarowania majątkiem wspólnym, więc także trwonienie majątku wspólnego czy też jego celowe zniszczenie. W przedstawionej sytuacji, wydaje się, że sąd może uznać za zasadne ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: