e-prawnik.pl Porady prawne

Podział majątku wspólnego małżonków

Pytanie:

Czy małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział majątku wspólnego małżonków

23.7.2013

Dopóki trwa między małżonkami wspólność ustawowa, nie jest możliwe dokonanie podziału majątku wspólnego. Ponadto, małżonek nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

art. 35 k.r.o.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Zakazy przewidziane we wskazanym artykule mają moc bezwzględnie obowiązującą. Czynność prawna dokonana z ich naruszeniem jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.). Ustanie wspólności ustawowej, które umożliwi dokonanie podziału majątku wspólnego może być wynikiem kilku zdarzeń:

 

-         rozwodu;

-         śmierci jednego z małżonków;

-         sądowej separacji (ale nie separacji faktycznej);

-         ustanowienia umownej lub sądowej rozdzielności majątkowej;

-         ubezwłasnowolnienia małżonka ;

-         ogłoszenia upadłości małżonka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ