Pojęcie producenta w prawie gospodarczym

Pytanie:

Co w świetle przepisów prawa polskiego (i europejskiego) przesądza o tym, że dany podmiot jest producentem, a nie tylko sprzedawcą, danej rzeczy np. komputera złożonego z podzespołów wyprodukowanych przez inną firmę lub firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jesteśmy w stanie podać jednej definicji producenta, gdyż poszczególne ustawy zawierają własne definicje pojęcia producent. Pewna wskazówka w tym zakresie jest ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zawiera ona definicje producenta i dystrybutora. I tak producent oznacza:

przedsiębiorcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt,

przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela - importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani w Unii Europejskiej,

przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Dystrybutorem jest natomiast - przedsiębiorca uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, którego działalność nie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Takim dystrybutorem jest sprzedawca. Sprzedawca może być producentem w rozumieniu niniejszej ustawy, gdy dokonuje pewnych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo produktu. Ogólnie wniosek jaki z tego płynie, że sprzedawca to podmiot, który dokonuje (sprzedaży) zbycia określonej rzeczy na rzecz innego podmiotu nie ingerując we właściwości sprzedawanej rzeczy, która ma znaczenie dla jej bezpieczeństwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jan waligrucha

16.11.2009 9:16:51

Re: Pojęcie producenta w prawie gospodarczym

Producent-jest to taki typ co robi cos i produkuje produkty wyprodukowane w produkcji na tle produkowania produkcji produktu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY