Poprawki w dokumentacji pracowniczej

Pytanie:

Dokumenty kadrowe pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy zawierają wiele poprawek, są to poprawki na umowach o pracę dotyczące stanowiska. Umowy są komputerowe, a poprawki polegają na dopisaniu ręcznie dodatkowego stanowiska i zaparafowane przez dział kadr. Dopisano stanowisko, na którym uległ wypadkowi, analogiczne poprawki czyli dopisanie ręcznie stanowiska znajdują się na szkoleniu bhp oraz zaświadczeniu lekarskim tzw. zdolności do pracy. Bez poprawek jest tylko ostatnia umowa o pracę zgodna ze stanowiskiem, na którym pracował poszkodowany umowa od 01.01.2007, ale na zaświadczeniu lekarskim jest dopisane stanowisko dodatkowe zdolność obejmuje okres od 08/2005 do 08/2009, dopisano również stanowisko na szkoleniu BHP. Czy są możliwe jakiekolwiek poprawki na umowie o pracę? Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku, jeżeli posiada zdolność do pracy tylko na innym stanowisku? Umowa na stanowisko wędzarza a zdolność na stanowisko wędliniarz i dopisano pomocnik wędzarza.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest dopuszczalne, by w umowie o pracę, podpisanej przez obie strony, jedna ze stron bez zgody drugiej dokonywała poprawek, skreśleń itp. Nie jest jednak do końca pewne, czy rzeczywiście tak się stało w opisywanym przypadku. Możliwe bowiem, że pracodawca powierzył pracownikowi inne obowiązki na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Jest to dopuszczalne, jeśli pracownik zachowuje dotychczasowe wynagrodzenie, a nowe obowiązki są zgodne z jego kwalifikacjami i wykształceniem. Ponadto musi być to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Być może więc jedynie dział kadr dopisał odręcznie ten fakt na dokumencie obejmującym umowę, poniżej podpisów.

Powinno być jednak przeprowadzone szkolenie BHP, jeśli jest wymagane inne na nowym stanowisku, a także przeprowadzone badanie lekarskie. Zgodnie z art. 229 § 4 pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nie jest dopuszczalne dokonywanie przez pracodawcę zmian w zaświadczeniu o zdolności do pracy na danym stanowisku czy w zaświadczeniu ze szkolenia BHP. Za dochowanie tych obowiązków odpowiada przede wszystkim pracodawca. Ponadto można zastanowić się nad odpowiedzialnością karną za fałszowanie dokumentów (zaświadczenia lekarskiego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: