Poręczenie wekslowe

Pytanie:

"Posiadam wypełniony przez dłużnika weksel z poręczeniem. Chcę wysłać wezwanie do wykupu weksla. Czy adresować wezwanie do dłużnika, czy w wezwaniu wspomnieć o poręczycielu? "

Odpowiedź prawnika: Poręczenie wekslowe

Jak najbardziej w razie, gdy posiada Pan (Pani) weksel z podpisem poręczyciela, zasadnym jest wystosowanie wezwania do zapłaty z weksla do poręczyciela.

Poręczenia wekslowego (avalu) dokonuje się poprzez podpis na przedniej stronie weksla, o ile nie jest to podpis wystawcy weksla lub trasata. Poręczenia można dokonać również na tylniej stronie weksla lub na jego przedłużku, słowami "poręczam", "gwarantuję", "aval" i podpis pełnym nazwiskiem oraz imieniem. Każdy warunek przy poręczeniu, poza klauzulą ograniczającą kwotę, unieważnia poręczenie. Poręczenie powinno wskazywać za kogo je dano. W razie braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę. Poręczyciel odpowiada tak, jak ten za kogo poręczył.
Poręczyciel wekslowy odpowiada solidarnie z wystawcą weksla (art. 47 pr. weksl.) Poręczenie wekslowe jest ważne chociażby zobowiązanie za które poręczył było z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, chyba że w grę wchodzi wada formalna. Wada formalna to wada, w związku z którą dokument nie może być uznany za weksel. Poręczyciel wekslowy odpowiada według treści weksla, jaka istniała w chwili, gdy weksel podpisał, późniejsze zmiany (art. 69 pr. weksl.) nie mogą wyjść na korzyść lub szkodę poręczyciela. Jeśli poręczenia dokonano na wekslu in blanco, poręczyciel odpowiada w tych granicach, w których odpowiada na podstawie art. 10 pr. weksl. ten, za kogo poręczył.
Poręczyciel odpowiada solidarnie (art. 47 pr. weksl.) z innymi zobowiązanymi z weksla. Oznacza to, iż posiadacz weksla może według swego wyboru dochodzić zapłaty sumy wekslowej – albo od wszystkich łącznie, albo też od wybranych dłużników. Wierzyciel może dochodzić zapłaty sumy wekslowej wprost od poręczyciela, nawet bez wszczynania wcześniej postępowania wobec wystawcy weksla, za którego poręczono. Postępowanie takie jest wskazane, gdy wedle wiadomości wierzyciela majątek poręczyciela stanowi lepsze zabezpieczenie zapłaty sumy dłużnej, niż majątek wystawcy weksla.

Reasumując wierzyciel może wystosować wezwanie do zapłaty weksla do dłużnika wekslowego, do poręczyciela, jak i do obu łącznie, wedle uznania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Andrzej Sypniewsk 2017-02-14 14:45:42

    Dł?żnik zameldowany jest na stałe w Warszawie,poręczyciel zameldowany na stałe w Gorzowie Wlkp.. Miejscem płatności weksla jest Poznań. Czy wniosek o nakaz zapłaty składam w Sądzie w Warszawie czy mogę to zrobić w Poznaniu.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika