Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie:

Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą 1 sierpnia 2001 roku pomiędzy pracownikiem Y a pracodawcą X. Strony ustalają jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Umowa wygasa 30 listopada 2005 roku. Pod taką umową podpisałem się ja i właściciel firmy. Dziś kadrowa wraz z właścicielem poprosili mnie o napisanie pisma zatytułowanego „oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”. Według tego pisma pracownik ma zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 listopada 2005 za porozumieniem stron. Pismo jest zakończone zdaniem „odpowiedzi na moją ofertę oczekuję do dnia 9 listopada 2005 r.” Podpisałem się ja i właściciel z adnotacją \"wyrażam zgodę\". Czy moje pierwsze pismo rozwiązania za porozumieniem stron jest nie spójne? Czy w zdaniu \"Strony ustalają jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Umowa wygasa 30 listopada 2005 roku\" słowo wypowiedzenie jest nie właściwe? Jakie znaczenie ma napisanie takiej oferty pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Treść pierwszego porozumienia stron z całą pewnością jest niespójna. Strony napisały bowiem, że umowa wygaśnie na mocy porozumienia stron po upływie miesiąca, a jednocześnie, że umowa wygaśnie 30 listopada. Powoduje to sprzeczność, gdyż termin miesięczny upływa z dniem 2 grudnia!

Równie niefortunne jest drugie pismo, to pochodzące od pracodawcy. Z jednej strony pisze on, że chciałby, by pracownik wystosował ofertę do pracodawcy o zawarcie porozumienia, z drugiej pisze, że czeka na odpowiedź na ofertę (swoją).

Nie ma przeszkód, by zmienić treść wcześniejszego porozumienia, gdyż umowa o pracę jeszcze nie wygasła. Warto jednak pamiętać, iż jeśli z taką inicjatywą wychodzi pracodawca, to on kieruje ofertę zawarcia nowego porozumienia. Nie może żądać od pracownika, by to pracownik złożył taką ofertę. W zasadzie nie ma znaczenia, kto (pracownik czy pracodawca) wychodzi do drugiej strony z ofertą. Dopiero przyjęcie tej oferty jest wiążące dla obu stron.

W każdym razie pierwsze porozumienie powinno zostać zmienione (a ściślej zastąpione nowym), gdyż jest sformułowane w sposób, który może budzić poważne wątpliwości co do chwili wygaśnięcia umowy o pracę. Jeśli pracownik podpisał drugie pismo, to należałoby uznać, że przyjął od pracodawcy ofertę rozwiązania umowy z dniem 30 listopada za porozumieniem stron. Natomiast nie stwarza większych problemów użycie w treści porozumienia wyrazu „wypowiedzenie”. Strony wyraźnie bowiem napisały, że zawierają porozumienie. Poza tym obie strony podpisały to pismo, podczas gdy przy wypowiedzeniu umowy nie jest  potrzebny podpis drugiej strony. Wzór porozumienia można pobrać ze strony Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: